Parapolis - Prototyping the City

Parapolis utforskar hur städer kan testa och samtala om möjliga framtider med hjälp av nya gestaltningsformer och dialogprocesser. Genom att göra möjliga framtider synbara, hörbara och kännbara går de att ta ställning till och diskutera, även för de som inte är professionella stadsplanerare.

Parapolis - Prototyping the City

TODO: Translate and add images

Parapolis är gammal grekiska och betyder (ungefär) en framtida, eller alternativ stad. Projektet är en samproduktion mellan: Malmö stad Malmö högskola Göteborgs universitet Unsworn Industries Testbedstudio Arkitekter Imagine the Future

Framtidskikare liknar vanliga utsiktskikare, men istället för att visa hur det set ut här och nu, visar de bilder av hur en plats skulle kunna se ut i framtiden. Framtidskikarna gör det lättare för människor i Malmö att föreställa sig och diskutera möjliga framtider. Framtidsbilderna baseras ofta på förslag och synpunkter som inkommit från medborgarna men tas normalt fram av illustratörer och arkitekter. Vad skulle hända om medborgarna kunde göra sina egna framtidsbilder? Panorama Studio

Under våren 2010 har vi utvecklat en panoramastudio där medborgare kan skissa och diskutera fram egna visioner för hur en plats skulle kunna vara i framtiden. Till medborgarnas förfogande finns pennor, post-its, referenspanoraman och allsköns collagematerial. Vi har testat olika samtalsformat och medskapandemetoder på plats i Nydala i Malmö och på Södra Älvstranden i Göteborg. Göteborg. Vi har också provat att ha illustratörer till hands som kan bistå de visionärer som har svårt att själva utrycka sina visioner i bild. Next Steps

I framtiden vill vi prova andra, ännu mer kännbara gestaltningsformer, fullskaleprototyper och interventioner i stadsrummet som ytterligare suddar ut gränserna mellan det som är och det som skulle kunna vara. En måndag kanske bilisterna, istället för cyklisterna, måste stanna och trycka på knappen för att få grönt ljus. Parapolis kan skapa revor i nutiden där framtider med andra prioriteringar blöder in, händer “på riktigt”, känns i magen, och blir diskuterbara. På längre sikt ser vi Parapolis som ett laboratorium, en bas och en verktygslåda för öppna stadsdesignprocesser där en stad kan våga prova nya radikala grepp för medborgardialog.